Circulair inkopen: van product naar oplossing

De inkoop van circulaire oplossingen vraagt een andere benadering dan ‘traditionele’ inkoop. Bij circulaire inkoop ligt de nadruk meer op het uitvragen van een oplossing dan op het uitvragen van specifieke producten.

Het vertrekpunt bij een circulair inkoopproces is bepalen hoe je een bepaalde behoefte wil invullen. Deze doelstelling vormt de uitvraag aan verschillende dienstverleners – hoe kan onze doelstelling behaald worden? Je vraagt hiermee de juiste oplossing voor morgen en daarna!

Wat is circulair inkopen?

Circulair inkopen houdt in dat de faciliteiten die worden ingekocht om de onderneming optimaal te laten functioneren tegelijkertijd invulling geven aan circulaire toepassingen. Dit doe je door andere inkoopcriteria te hanteren dan in een ‘traditioneel’ inkoopproces.

Door te kijken naar de behoeften van de gebruikers wordt bepaald hoe en wat er moet worden ingekocht. Wanneer je circulair inkoopt zijn daarom de belangrijkste vragen die je je moet stellen: ‘Kan ik het opnieuw gebruiken?’ en ‘Wanneer het afval wordt voor mij, voor wie wordt het dan een grondstof?’

In plaats van de inkoopwaarde ligt bij circulair inkopen de nadruk daarom veel meer op de restwaarde van een oplossing. Een goed voorbeeld hiervan is een leaseauto. De leaseprijs wordt niet bepaald door de inkoopwaarde. De prijs die je betaalt is de inkoopwaarde minus de verwachte restwaarde. Op deze manier moet je naar je inkoopprocessen gaan kijken.

Naast andere criteria wordt bij circulaire inkoop ook een ander proces gehanteerd dan traditionele bij inkoop. Normaal gesproken start je met beschrijven wat je graag wil hebben en op basis hiervan nodig je leveranciers uit. Bij circulaire inkoop nodig je eerder al leveranciers uit. Hiermee krijg je een beter beeld wat de mogelijkheden zijn zodat je goed kan uitvragen.

WEPA_CASESTUDY_023_LR

Waarom is circulaire inkoop belangrijk?

Om circulaire oplossingen te vinden moet je op een andere manier naar inkoop en contracten kijken. Denk bijvoorbeeld aan de inkoop van kartonnen koffiebekers. Normaal gesproken staat dit los van de inkoop van toiletpapier. Gebruikte koffiebekers kunnen echter dienen als grondstof voor de productie van toiletpapier. Door de koppeling te maken tussen contracten kun je dus circulariteit toevoegen aan de organisatie.

Traditionele inkoopprocessen richten zich echter voornamelijk op de functionaliteit van een product. Wanneer je met circulaire oplossingen jouw duurzaamheidsdoelstellingen wil realiseren zul je dus op zoek moeten gaan naar een product of dienst die hier een bijdrage aan kan leveren. Circulaire inkoop richt zich daarom meer op het doel: waarom kopen we deze oplossing?

Omdat circulariteit de focus heeft op het waardebehoud van grondstoffen, onderdelen en producten is het daarnaast belangrijk om jezelf ook af te vragen hoe je het product gaat gebruiken en wat je er mee doet wanneer het niet meer gebruikt wordt.

Waar moet je rekening mee houden?

Wanneer je middels een circulair inkoopproces op zoek gaat naar circulaire oplossingen dan zoek je naar leveranciers die jouw duurzaamheidsambities het beste kunnen realiseren. Hiervoor moet je tijdens de uitvraag nadenken over de restwaarde van een product of dienst.

Door het stellen van de juiste vragen achterhaal je of producten en diensten aan het einde van de gebruiksperiode hun waarde behouden en opnieuw kunnen worden ingezet. Neem onderstaande punten dan ook mee in je uitvraag:

  • Wat is de herbestemming van producten?
  • Zijn producten demontabel? Kan ik de onderdelen opnieuw gebruiken?
  • Waar kan ik productgroepen aan elkaar koppelen? Wat is gerelateerd aan de product of dienst die ik inkoop (zie het voorbeeld van de koffiebekers en toiletpapier).

Het belangrijkste om rekening mee te houden is dat je gedurende het inkoopproces blijft nadenken waarom je iets koopt. Welke verwachtingen heb je van een product? Wanneer je hierover blijft nadenken kan het zijn dat je hele andere producten of diensten inkoopt.

Betrek daarnaast meerdere stakeholders uit de organisatie in de verschillende fases van het inkooptraject. Zij kijken wellicht anders naar een oplossing. Deze andere invalshoeken kunnen je op andere inzichten brengen. Het voorkomt tevens dat je je niet blind staart op een specifieke oplossing.

Whitepaper circulariteit binnen facility

Steeds meer bedrijven gaan aan de slag met circulariteit en het sluiten van kringlopen. Om kringlopen te sluiten moeten er keuzes gemaakt worden welke producten de organisatie binnenkomen en hoe die aan het eind van de levensduur de organisatie ook weer verlaten.

Om na te denken over de rol van circulariteit binnen facility management brachten wij eindgebruikers, ketenpartners en circulaire experts samen tijdens een kennissessie. In dit whitepaper delen wij graag de key insights hoe facility management een bijdrage levert aan circulaire ambities.

Bronbestand-Mockup boekje-Circulariteit binnen facility managemnt-1

Whitepaper

Circulariteit binnen facility

Download Whitepaper